Vernostný Program

Hostia Hotela**** Liptovský dvor, môžu po ukončení pobytu v Hoteli**** Liptovský dvor získať kredit, pre ktorého výpočet slúži celková suma zaplatená za pobyt.

Podmienky získania a čerpania kreditu:
• kartička s kreditom je prenosná na inú osobu so súhlasom majiteľa kreditu (odmenenej osoby) a musí byť odovzdaná na recepcii pri nástupe na pobyt
• kredit je potrebné ohlásiť bezodkladne pri rezervácii pobytu
• platnosť kreditu je uvedená na kartičke
• kredit sa vzťahuje na ubytovacie služby Hotela**** Liptovský dvor (nie ostatné služby, tovar a služby od externých partnerov napr. cigarety, cenniny a tď.)
• kredit je možné čerpať len jednorázovo a to pri najbližšej návšteve Hotela**** Liptovský dvor pre základný cenník.
• z kreditu sa nevydáva
• kredit nie je možné kombinovať s daľšími zľavami a akciami
• kredity nie je možné sčítavať
• kredit je nenárokovateľný a vzťahuje sa na individuálnu klientelu (nie spoločnosti)
• Kredit je možné čerpať iba prostredníctvom priamej rezervácie cez Hotel**** Liptovský dvor (t.j. nie prostredníctvom rezervácií tretích strán)

Spoločnosť Liptovské dvory s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu vernostného programu Hotela**** Liptovský dvor bez predchádzajúceho upozornenia.